Uluslararası Göç Araştırmaları ve Uygulamaları Derneği

Hikayemiz

2018 yılında EpicMigrations Platformu olarak çıktığımız bu yola, 2020 yılında dernekleşerek devam etmekteyiz. Gönüllülerimizle birlikte bireylerin insan hak ve hürriyetlerine sahip bir şekilde bir yaşama sahip olduğu bir dünya düşlüyoruz.

Şimdi Oku

Kadınların Kültürel Entegrasyonu Projesi

Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyeli kadınların hayata entegrasyonu, kültürel, sosyal olarak gelişmesini ve dikiş eğitimi alarak kendi geçim kaynağını oluşturmasını sağlamak hedeflenmektedir.

Devamı

Akademi Birimi

EpicMigrations Akademi Birimi, göç, göçmen mülteci ve sığınmacı konularında, Sağlık, Hukuk ve Sosyal Birimler Birimiyle birlikte yarı akademik/akademik olarak üretimler yapmaktadır.

Devamı

Araştırma Birimi

Göç, göçmen, mülteci ve sığınmacılar üzerine; gözlem, araştırma ve deneyimlerlere bağlı olarak yarı akademik/akademik olarak üretilen çalışmaları kapsamaktadır.

Devamı

Hayatın İçinden

'Mülteciler Rakamlardan fazlasıdır' mottosuyla çalışmalarını sürdüren Hayatın İçinden Birimi, insanı bağlam dışına çıkarmadan bireylerin kendi demeyimleri, gönüllülerin gözleme dayalı tecrübeleri ile hikayeler, günlükler ve röportajlar hazırlanmaktadır.

Devamı

UGAD olarak Neler Yapıyoruz?

Icon Image

EpicMigrations

Göç dair yazılı yayınlarımızı epicmigrations.com üzerinden İngilizce-Türkçe olarak yayınlamaktayız.

Projelerimiz

Hayatın içinden tespit edilen ihtiyaçlar bağlamında ve entegrasyon temelli fikirler ekseninde toplumsal yarar gözetilerek projeler üretilmektedir.

Sosyal Medya

Göç ve mültecilik üzerine entegrasyon faaliyetleri kapsamında içerik üreticiliği yapmaktayız.

Hayatın İçinden

Mülteciler Rakamlardan Fazlasıdır mottomuzla hayatın içinden kesitleri epicmigrations.com üzerinden yayınlamaktayız.

Araştırma ve Rapor

Alanında uzman hocalarımız ve kendilerinin oluşturduğu ekipleriyle yazılı ve online ortamında çalışmalar yapmaktayız.