Uluslararası Göç Araştırmaları ve Uygulamaları Derneği

Tüzük

ULUSLARARASI GÖÇ ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ