Uluslararası Göç Araştırmaları ve Uygulamaları Derneği

Başkanın Mesajı

BAŞKANIN MESAJI

2018’de “Mülteciler Rakamlardan Fazlasıdır” diyerek çıktığımız bu yolda gelişip büyüyerek dernekleşme sürecine girdik. Rakamlara indirgemenin büyük bir hak ihlali olacağı bilinciyle, ulusal ve uluslararası göç problemini akademik alan özelinde çözüm önerileriyle destekleyerek, politika üreterek, gözlem raporları çıkararak gözlerin çevrilmemeye çalışılan bölgelere ışık tutmaya çalıştık. Genç göç araştırmacılarını desteklemek, alan açmak, göç araştırmalarında yetersiz olan çalışmalara katkı sunmayı hedef edindik. Sizlerin ve gönüllülerimizin sayesinde bunun için hazırladığımız zemin git gide zenginleşti ve zenginleşmeye devam da ediyor. Aynı zamanda entegrasyon çalışmalarında altın bir anahtar olan medyada içerik üreterek üstü örtülen yanlışlara, provokatif söylemlere ve göçmenlerin insanlığının devre dışı bırakılmasına karşı olarak içerikler ürettik. Sizlerin destekleri sayesinde daha iyi çalışmalar ortaya koyacağımıza dair olan inancımız ise tam. Bizimle kalın, Epic’le kalın.